Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Veškerá data získaná z formulářů okamžitě předáváme zvolené e-mailngové službě, tato data nejsou nikdy v původní podobě na straně Mailocatoru zapsána disk a nejsou tak zpětně zjistitelná. Pro zajištění předání dat je použita pouze serverová paměť vyhrazená pro proces předání dat, která je následně uvolněna, obvykle v řádu desítek milisekund.

Abychom mohli poskytovat zpětnou vazbu, analýzu efektivity, statistické údaje a podklady pro účtování, ukládáme pro tyto účely předem anonymizovaná data. K anonymizaci sebraných dat uživatele dochází vždy předtím, než jsou data zapsána na disk pro účely aplikace Mailocator.

Vešekrá data aplikace Mailocator jsou ukádána na serverch umístěných v Česku nebo v Německu.Jaká data ukádáme a jak anonymizace vypadá?

Typ dat Podoba dat Podoba dat uložených v aplikaci Mailocator
IP adresa 111.222.233.255 111.222.***.***
E-mail john.doe@host.net j*.*@*.net


Ostatní pole (custom fields) nejou nikdy ukládána v žádné podobě.