Mailocator
menu

2. listopad 2021

Automatizované hodnoty, doplnění hodnot do hidden inputů

Slučování libovolných polí a automatické plnění vybraných polí řadou systémových hodnot

 
Slučování zadaných hodnot do jednoho pole, automatické doplnění data, času, identifikace uživatelského zařízení a dalších hodnot


   

Automatizované hodnoty

Hodnoty je možné doplnit do jakéhokoli hidden inputu, kde jde hodnota obsahuje masku [* *]

<input type="hidden" name="opt_year" value="[*YYYY*]">

<input type="hidden" name="opt_year" value="[* YYYY *]">
<input type="hidden" name="opt_year" value="year[* YYYY *]"> 

Slučování hodnot

Příklad: sloučení jména a příjmení do jednoho poleVe svém formuláři (pop-upu) máte dvě pole, do kterých uživatel zadává samostatně jméno a příjmení
<input type="text" name="opt_first-name" value="" placeholder="first name">
<input type="text" name="opt_surname" value="" placeholder="surname">


Pro sloučení jména a příjmení vytvořte hidden input pojmenovaný podle vlastní konvence s následující hodnotou
<input type="hidden" name="opt_name" value="[*opt_first-name opt_surname*]">

Doplnění hodnot

Příklad: doplnění data odeslání formulářePro doplnění data můžete použít obvyklou masku pro den DD, pro měsíc MM a pro rok YYYY (případně jen YY).
jako oddělovač data můžete použít mezeru, pomlčku nebo jakýkoli jiný vlastní oddělovač
složení hodnot (formát data) je libovolné

Příklad:
<input type="hidden" name="opt_send-date" value="[*DD-MM-YYYY*]">

Příklad pro UNIX Timestamp:
<input type="hidden" name="opt_send-date" value="[*TIMESTAMP*]">

Příklad: doplnění IP adresy uživateleDoplnit lze také IP (IPv4) adresu zařízení, ze kterého byl formulář (pop-up) odeslaný:

Příklad:
<input type="hidden" name="opt_ip-address" value="[*IP*]">

Příklad: doplnění regionuDoplnit lze také ISO kód země a kontinentu uživatele:

Příklad:
<input type="hidden" name="opt_country" value="[*COUNTRY*]">
<input type="hidden" name="opt_region" value="[*CONTINENT*]">

Příklad: doplnění informací o zařízení uživatelePředat také můžete identifikaci prohlížeče a zařízení, ze kterého byl formulář odeslaný:

Příklad:
<input type="hidden" name="opt_mobile-or-desktop" value="[*DEVICE*]">
<input type="hidden" name="opt_browser" value="[*AGENT*]">


POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368