Mailocator
menu

10. prosinec 2021

Vytvoření a implementace souhlasu s cookies

Mailocator umožňuje pomocí kampaně Souhlas s cookies (Consent) vytvořit dialog pro udělení souhlasu či nesouhlasu s cookie a následně řídit spuštění komponent třetích stran na vašem webu.

 
Celý proces zahrnuje všechna obecně známá doporučení tak, aby vhodným nastavením Mailocatoru bylo možné dostát aktuálním legislativním požadavkům platným v ČR od 1. ledna 2022. Vzhledem k průběžnému vývoji a úpravě pravidel pro práci s Cookies je nezbytné, aby uživatel služby Mailocator nezávisle verifikoval celý proces a nastavení tak, aby došlo ke splnění potřebných právních předpisů a norem. Vzhledem k implementaci souhlasu na stránkách klienta provozovatel služby Mailocator nemůže žádným způsobem odpovídat za správnost nastavení.
Následující implementace vyžaduje zapnutou verzi snippetu 4.4.0 nebo vyšší


Funkcionalita Souhlasu s cookies

spuštěním kampaně Consent (Souhlas s cookies) dojde k blokaci dalších kampaní Mailocatoru a služeb/aplikací třetích stran do doby, než návštěvník webu souhlas udělí
podporovány jsou tři typy souhlasu: Nezbytné cookies, Analytické cookiesMarketingové cookies
návštěvník má možnost udělit souhlas s úplným, částečným nebo pouze nezbytným užitím cookies
návštěvník má možnost dodatečně svůj souhlas odvolat nebo rozšířit
souhlas je paralelně umístěný do cookie, kterou si sami můžete pojmenovat pro využití ve vašich frontendových i backendových skriptech
spuštění služeb/aplikací třetích stran je řízeno přímo Mailocatorem s každým načtením stránky, vždy dojde ke spuštění jen těch služeb/aplikací, ke kterým byl získán souhlas
jednoduchá implementace a zařazení služeb/aplikací do skupin odpovídajících souhlasu
součástí není stránka Poučení návštěvníka webu (popis cookies a účelů, pro které jsou cookies užita), které by měla být umístěna na vašem webu a na kterou můžete z kampaně Mailocatoru odkázat


    

Vytvoření kampaně Souhlas s cookies

ve Scénářích klikněte na tlačítko Nová kampaň a zvolte Souhlas s cookies
vyberte předběžné barevné schéma a jazyk


   

Konfigurace kampaně

v následujícím dialogu určete tři základní vlastnostiNázev cookie se souhlasem

Do tohoto pole uveďte název cookie, do které se bude souhlas ukládat. Tuto cookie můžete následně využít v dalších aplikacích na frontendu nebo backendu vašeho webu.
platnost cookie je 7 dní, poté je automaticky obnovena
cookie obsahuje řetězec tří čísel, kde kombinace čísel reprezentuje id udělených souhlasů ("1" - nezbytné cookies, "12" nezbytné a analytické, , "123" nezbytné, analytické i marketingové, ... )


Souhlas pro scénáře v Mailocatoru

Zvolte typ potřebného souhlasu pro spuštění dalších kampaní Mailocatoru.
potřebný souhlas musí odpovídat účelu a typu zbývajících kampaní


Zavolat funkci JavaScriptu

Mailocator s každým načtením stránky zavolá tuto funkci a jako argument předá objekt se získanými souhlasy. Na základě vlastností tohoto objektu dojde ke spuštění takových služeb/aplikací, ke kterým byl získán souhlas.


Organizace služeb využívajících cookies

tuto část je třeba provést v šabloně vašich stránek

Najděte místo ve své šabloně, kam přidáváte skripty pro externí služby jako GTM, Google analytics, Facebook pixel a další; pokud již používáte Mailocator, měli byste jej nalézt na stejném místě.
Pokud používáte GTM (Google Tag Manager) a pomocí této služby spouštíte Mailocator, pak Mailocator z GTM odeberte.
Použijte následující funkci a do ní doplňte služby podle účelu jejich použití:

<script>
// na úplný začátek umístěte snippet Mailocatoru

function CookieAcceptCallback( consent ) {
  // souhlasy můžete pro potřeby ladění logovat:
  console.log( consent );

  if (consent.necessary){
     // sem umístěte kód aplikací které jsou pro web nezbytné
  }

  if (consent.analytic){
     // sem umístěte kód aplikací, které zajišťují anlytické služby, například GA
  }
 
  if (consent.marketing){
     // sem umístěte kód aplikací, které zajišťují marketingové služby, například Facebook pixel
  }

}
</script>

Tuto funkci volá Mailocator s každým načtením stránky, tím je zajištěno, že prostřednictvím argumentu consent dojde ke spuštění pouze těch služeb, ke kterým jste obdrželi souhlas.

        

Odvolání nebo rozšíření souhlasu

do svých stránek (ideálně do zápatí) přidejte odkaz "Nastavení cookies" (nebo podobného významu) a přidejte k němu událost onclick spouštějící kampaň Consent, například:
 <a href="#" onclick="mailocator.action.do('campaignID:12345'); return false">Nastavení cookies</a>


kliknutím na odkaz dojde k zobrazení kampaně Consent s naposledy vyplněnými souhlasy
případná změna souhlasu se aplikuje okamžitě s dalším načtením stánky vašeho webu


   

Vypnutí kampaně souhlasu   

pokud ve Scénářích vypnete kampaň Consent, ostatní kampaně poběží okamžitě bez omezení a Mailocator přestane spouštět funkci pro organizaci služeb/aplikací   

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368