Mailocator
menu

Mailcolm

 
Intro
RFC syntax check
Kontroluje shodu e-mailové adresy s příslušnými internetovými normami, např. RFC 2822 a RFC 5322 a také kontroluje existenci top level domény porovnáním s oficiálním seznamem platných top level domén (IANA seznam)

Domain syntax check
Kontroluje syntaxi domény oproti pravidlům nebo předpisům pro webmail a ISP (aktuálně používáme více než 180 syntaktických pravidel), např. 6-30 znaků pro Gmail, 3-32 znaků pro AOL atp.

Domain check
Dotaz v reálném čase (DNS požadavek), zda doména existuje či neexistuje; tento dotaz se provede, pokud nedojde k „porušení pravidel“ v rámci kontroly syntaxe domény

Mail server check
Kontroluje existenci e-mailového serveru pro danou doménu (tzv. MX check); jde o podmnožinu kontroly domény, což znamená, pokud je výsledek existence e-mailového serveru kladný, výsledek kontroly domény je také pozitivní

Mailbox check
Kontroluje existenci e-mailové adresy (tzv. RCPT-TO check); výsledek může být ovlivněný konkrétním nastavením e-mailového serveru, některé e-mailové adresy tak nezle spolehlivě a stoprocentně ověřit, protože e-mailový server pro každou e-mailovou adresu vrací, že existuje, nebo dochází k tzv. soft bouncu a kontrola je na desítky vteřin zablokovaná (tzv. greylisting)

Spam trap check
Kontroluje doménu a e-mailovou adresu z pohledu zvýšeného riziku spamu. Kontrola je srovnávaná s více než 1,5 milionem známých spamových pastí (Pristine i Recycled)

Disposal address check
Kontroluje více než 170 domén na disponibilní (jednorázové) e-mailové adresy. Tyto adresy jsou často vytvářené pouze pro jednorázové nebo krátkodobé použití a jsou prakticky bezcenné (např. spamgourmet.com ad.)

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368