Mailocator
menu

12. únor 2021

Mailocator Events

Řízení událostí (eventů) pro pokročilou práci s kampaněmi

 

Co jsou eventy?

Eventy (události) jsou proměnné, kterí popisují například chování uživate, stav košíku v eshopu nebo jakoukouliv libovolnou strategii.
Tyto proměnné je možné vytvářet, přiřazovat k nim hodnoty, měnit tyto hodnotu nebo proměnnou odstranit.

Na základě existence nebo hodnot proměnných (a jejich kobinací) můžete spouštět nebo naopak blokovat jakékoliv kampaně. Například můžete spustit kampaň ve chvíli, kdy hodnota zboží v košíku je vyšší než vámi stanovený limit - ukázka níže.


Správa eventů

Eventy můžete spravovat jednoduchým voláním JavaScriptu, a to buď přímo ve svých stránkých nebo například pomocí GTM (Google Tag Manager) například po změně hodnot v dataLayeru.

Vytvoření eventu

mailocator.event.push('event_name:value')

Update eventu

mailocator.event.push('total_price:99')

Odstranění eventu

mailocator.event.pull('event_name')

Vrácení hodnoty eventu

mailocator.event.show('event_name')

Například:
console.log( mailocator.event.show('total-price') )
vrátí
> 99

Odstranění všech eventů

mailocator.event.clear()


Případová studie:

Spuštění kampaně na základě obsahu košíku

Spuštění kampaně, pokud uživatel má v košíku alespoň dvě položky v celkové hodnotě přeshaující 99 EUR

Přejděte do Scénářů
Klikněte u požadované kampaně na tlačítko Nastavení
Nstavte Spuštění kampaně pomocí eventů

Pozor, všechna ostatní nastavení (například omezení denní doby nebo lokality) budou na kampaň aplikována nezávisle na eventech

Klikněte u požadované kampaně na tlačítko Správa událostí
Nastavte požadované parametry pro sopuštění kampaně

V tomto případě jsme nastavili event total-priceitems-count na požadovné hodnoty s podmínkou, která musí být splněna pro spuštění kampaně

Takto nastavená kampaň bude spuštěna okamžitě ve chvíli, kdy dojde k nastavení pořebných eventů:

mailocator.event.push('total_price:99') nastaví celkovou cenu v košíku
mailocator.event.push('items-count:1') nastaví první položku
mailocator.event.push('items-count:+') zvýší počřet položek o jednu

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368