Mailocator
menu

15. duben 2021

Mailocator Events

Pomocí událostí můžete chytře řídit sled kampaní v celém workflow scénáře a zobrazovat mnohem relevantnější a přesně cílený obsah v reálném čase.

 

Co jsou eventy?

Eventy jsou identifikátory událostí, které popisují chování uživatele - například hodnotu košíku nebo jakýkoli stav uživatele během obchodního procesu.

Události je možné vytvářet, přiřazovat k nim hodnoty, tyto hodnoty měnit nebo události odstranit.

Na základě existence nebo hodnot událostí či jejich kombinací můžete:
spouštět nebo naopak blokovat jakékoli kampaně
vypínat kampaně
vytvářet nové události
mazat již neplatné události

Díky Eventům například můžete spustit kampaň ve chvíli, kdy hodnota zboží v košíku je vyšší než vámi stanovený limit (ukážeme si níže).


Správa eventů

Eventy můžete spravovat jednoduchým voláním JavaScriptu, a to buď přímo ve svých stránkách nebo například pomocí GTM (Google Tag Manager) například po změně hodnot v dataLayeru.

Vytvoření eventu

Vytvoření eventu bez definované hodnoty přiřadí eventu automaticky logickou hodnotu true:
mailocator.event.push('event_name')

Vytvoření eventu s definovanou hodnotou:
mailocator.event.push('total_price:5')

Vytvoření eventu pomocí akce:
mailocator.action.do('+total_price:5')


Update eventu

Změní hodnotu, pokud existuje, nebo nastaví nový event s požadovanou hodnotou
mailocator.event.push('total_price:99')

Zvýší hodnotu eventu o 1, pokud je stávající hodnota číslo:
mailocator.event.push('items-count:+')

Sníží hodnotu eventu o 1, pokud je stávající hodnota číslo:
mailocator.event.push('items-count:-')

Update eventu pomocí akce:
mailocator.action.do('+total_price:99')


Odstranění eventu

mailocator.event.pull('event_name')

Odstranění eventu pomocí akce:
mailocator.action.do('-total_price')


Vrácení hodnoty eventu

mailocator.event.get('event_name')

Například:
console.log( mailocator.event.get('total_price') )
vrátí
> 99


Vypsání všech eventů a jejich hodnot na konzoli prohlížeče

mailocator.event.all()


Odstranění všech eventů

mailocator.event.clear()

Případová studie:

Spuštění kampaně na základě obsahu a hodnoty košíku

Spuštění kampaně, pokud uživatel má v košíku alespoň dvě položky v celkové hodnotě přesahující 99 EUR

Přejděte do Scénářů
Klikněte u požadované kampaně na tlačítko Nastavení
Nastavte Spuštění kampaně pomocí eventů
Pozor, všechna ostatní nastavení (například omezení denní doby nebo lokality) budou na kampaň aplikována nezávisle na eventechKlikněte u požadované kampaně na tlačítko Správa událostí
Nastavte požadované parametry pro spouštění kampaně


V tomto případě jsme nastavili event total-priceitems-count na požadované hodnoty s podmínkou, která musí být splněná pro spuštění kampaněTakto nastavená kampaň bude spuštěna okamžitě ve chvíli, kdy dojde k nastavení potřebných eventů:

mailocator.event.push('total_price:100') nastaví celkovou cenu v košíku
mailocator.event.push('items_count:1') nastaví první položku
mailocator.event.push('items_count:+') zvýší počet položek o jednu

Protože je splněna podmínka pro total_price (musí být vyšší než 99) a současně items_count se rovná 2, dojde ke spuštění kampaně.
Vytvoření nové události na základě splněných podmínek z předcházejících událostí


V Mailocatoru tak můžete vytvářet nové události, které vám pomohou chytře řídit sled kampaní v celém workflow scénáře. Uživatel tak dostane mnohem relevantnější a přesně cílený obsah.

Jaké jsou nejčastěji modely cílení na základě událostí?

doporučení produktů v nákupním procesu
zobrazení marketingových motivátorů v nákupním procesu v závislosti na hodnotě a/nebo obsahu košíku
zobrazení produktů s ohledem na historii uživatele
nabídka doposud nepřečteného obsahu v souvislosti s aktuálním obsahem
obohacení získaného kontaktu
Příklad nastavení podmínky podle splněné události:


Následující jednoduchá konfigurace zajistí, že po splnění podmínky, kdy hodnota přesáhne určitou hodnotu (99), označíme uživatele jako hodnotného a dojde tak k vytvoření nové události - valuable_user.

Tuto událost můžeme následně použít pro spuštění kampaní (výhody, doprava zdarma...) určené takto označeným zákazníkům.


Testování událostí v Laboratoři

V Laboratoři nyní najdete nový dialog pro dynamickou správu událostí.

Můžete tak snadno simulovat stavy událostí a detailně prověřit workflow scénáře.

ve Scénáři spusťte Laboratoř
vlevo dole klikněte na ikonu Events a získáte aktuální seznam právě používaných událostí
nyní můžete nastavit události do požadované konfigurace pro spuštění kampaněPOMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368