Mailocator
menu

12. únor 2021

Návod na vlastní design pro kolo štěstí

Postup pro vytvoření kola štěstí s vlastním HTML a CSS kódem

 

HTML a CSS pro kolo štěstí

Základní HTML layout


<main class="mlctr-underlayer ml-v-2" role="ml" style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0.65)">
<form onsubmit="return mailocator.action.do('subscribe')">
<div class="mlctr-wheel mlctr-flex" style="width: 600px">
...
</div>
</form>
</main>

vložte základní kostru přesně v níže uvedeném pořadí tagů. Toto pořadí tagů je povinné.
<main> představuje vrstvu pozadí s nastavenou průhledností
<form> pro odeslání dat do Mailocatoru akcí subscribe
<div class="mlctr-wheel ... výchozí element definující typ kampaně pomocí třídy .mlctr-wheel a s výchozí šířkou


Základní CSS

@import url('https://www.cdn-ml.net/css/mailocator-v2.1.css');

/* background */
.mlctr-underlayer { position:fixed; z-index:99999; width: 100%; height: 100%; top:0px; left:0px; right:0px; bottom:0px;) }

/* campaign */
.mlctr-wheel {
position: relative;
height: auto;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
overflow:hidden;
}

vložte doporučenou sadu stylů pro kampaně v Mailocatoru, verzi mailocator-v2.1.css nebo novější
vynechání této sady může ovlivnit chování animací, responzivity a způsobit nežádoucí chování nebo zobrazení

přidejte nutné minimum stylů pro vykreslení vycentrovaného elementu určeného pro zobrazení obsahu okna, tedy alespoň pro .mlctr-underlayer.mlctr-wheel


Vložení vlastního kola

Grafika a formát

Pro přípravu kola grafikem doporučujeme vytvořit defaultní kolo rozdělené na požadovaný počet segmentů, stáhnout si SVG zdroj a předat grafikovi k dalším úpravám.
Kolo musí mít vždy stejnou výšku a šířku, případné stíny a další designové prvky je třeba vložit jako separátní elementy s vlastním pozicováním.
Striktně doporučujeme kolo připravit ve vektorovém formátu SVG, ale je možné využít i rastrové formáty JPG nebo PNG.


Způsob vložení

Kolo lze vložit buď jako obrázek pomocí tagu <IMG> nebo jako XML zdroj v tagu <SVG>.
Kolo můžete umístit na libovolné místo, excentricky, částečně skryté nebo jiným způsobem.
Kolo nevyžaduje žádné povinné stylování.

Vložení jako obrázek:
<img src="https://example.com/my-wheel.svg" id="mlctr_wheel" width="500" height="500" data-pointer_deg="0">

Vložení SVG na přímo:
<svg id="mlctr_wheel" width="500" height="500" data-pointer_deg="0" viewBox="20 20 460 460" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"> ... </svg>


Označení kola

Kolo musí být označené atributem id="mlctr_wheel"
Příklad:
<img src="https://example.com/my-wheel.svg" id="mlctr_wheel" ...
<svg id="mlctr_wheel" ...


Nastavení ukazatele výhry

Ukazatel výhry může být v libovolném tvaru a můžete jej umístit kdekoli po obvodu kola. Aby došlo ke správnému ukázání výhry, je třeba Mailocatoru říct, kde se ukazatel nachází. Nastavení je třeba provést pomocí atributu data-pointer_deg na obrázku kola, kam zapíšete číslo s počtem stupňů, které se liší od výchozí pozice, která se nachází na 3 hodinách resp. 90 stupních.

pokud je ukazatel umístěn na 3 hodinách (vpravo uprostřed), jde o výchozí pozici a atribut není třeba nastavovat nebo nastavit na 0
pokud je ukazatel umístěn nahoře na 12 hodinách (nahoře uprostřed), nastavte počet stupňů relativně k výchozí pozici, tedy -90 stupňů: data-pointer_deg="-90"
pokud je ukazatel umístěn dole na 6 hodinách (dole uprostřed), nastavte počet stupňů relativně k výchozí pozici, tedy 90 stupňů: data-pointer_deg="90"
pokud je ukazatel umístěn dole na 9 hodinách (vlevo uprostřed), nastavte počet stupňů relativně k výchozí pozici, tedy 180 stupňů: data-pointer_deg="180"

Tímto způsobem můžete umístit pozici ukazatele kamkoli, pouze musíte uvést dopočítanou pozici ve stupních.

Příklad:
<img src="https://example.com/my-wheel.svg" data-pointer_deg="90" ...
<svg id="mlctr_wheel" data-pointer_deg="90" ...


POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368