Mailocator
menu

20. září 2020

Příprava výherního kalendáře (Adventní kalendář)

Mailocator obsahuje předpřipravené šablony pro akční kalendáře, které uživatelům odkryjí výhru pro konkrétní den výměnou za e-mailovou adresu. Jednoduše tak připravíte třeba adventní kalendář se slevou nebo akcí na každý den.

 
Následující příklad popisuje výrobu adventního kalendáře

Ve Scénářích si vytvořte novou kampaň typu KalendářVyberte kampaň Kalendář.
Zvolte šablonu, která vám vyhovuje.
Nastavte základní barevnost.
Nastavte pravidla pro zobrazení kampaně.
Nastavte výchozí animaci pro zobrazení okna.
Můžete přiřadit kupóny nebo slevové kódy.

Nastavení podoby adventního kalendářeNastavte počet dnů na 24 (prvních 24 dní v prosinci, předpokládá se spuštění kampaně od 1. prosince). Po uplynutí 24 dní se kalendář automaticky přestane zobrazovat.
První den kampaně nastavte na 1 (1. prosinec).
Zvolte počet otevíracích políček s jednotlivými dny na jednotlivém řádku tak, aby mřížka odpovídala vašim představám (náhled vidíte v pravé části).
Nastavte požadovanou mezeru mezi jednotlivými políčky.
Pokud nechcete vytvářet vlastní styly pro kalendář (viz níže), zaškrtněte "Automaticky přizpůsobit velikost" a políčka se vykreslí v optimální velikosti.
Do jednotlivých políček nechte automaticky propsat denní datum; pokud máte vlastní grafická políčka sestavená z očíslovaných obrázků, vypsání data můžete vypnout.


Políčka dnů s vlastními obrázky

Pokud chcete výhru zakrýt políčky s vlastní grafikou, připravte si 24 samostatných obrázků (1 obrázek pro jeden den) a přeneste je do pole pro import obrázků.Obrázky přenášejte po jednom v pořadí od prvního dne do posledního.


Obrázky mohou být PNG, JPG nebo SVG.
Maximální velikost jednoho obrázku je 50 KB.
Obrázky je možné smazat, ale ne přesouvat.
Prohlédněte si náhledSpusťte kampaň a prohlédněte si návrh.

Pozor, pokud je datum (číslo kalendářního dne) mimo navržený rozsah kalendáře, kampaň s kalendářem se nezobrazí! Pro účely testování si jednoduše nastavte rozsah dnů tak, aby zahrnoval dnešní den.

Texty a barevnost můžete upravit v Designeru nebo přes Textový nástroj.
Expertní nastavení

Následuje popis CSS tříd a HTML elementů, které ovlivňují chování a vzhled kalendáře

.cal-calendar je povinná oblast, do které je vykreslen kalendář. Pokud chcete nastavit obrázkové pozadí, přidejte pozadí k této třídě.
.cal-calendar .cal-day popisuje vzhled pole s konkrétním dnem. Pokud vypnete automatické nastavení velikosti polí (viz výše), můžete rozměry a okraje nastavit zde.
.cal-calendar .cal-day .cal-day-box-number použijte pro nastavení pozadí nebo vlastní umístění čísla dne.
.cal-win upravte, pokud chcete ovlivnit vzhled okna s výhrou.

Netradiční kalendáře s vlastním pozicováním a individuálními rozměry polí

V editoru HTML najděte třídu .cal-calendar a do ní ručně vložte pro každý den následující kód:

<div class="cal-day day-1">
   <div class="cal-day-box">
       <div class="cal-day-box-number">1</div>
       <div class="cal-day-box-backside"></div>
   </div>
</div>


Čísla kalendářních dnů zapište do třídy .day-X a tuto třídu použijte pro absolutní pozicování, z-index a další vlastnosti.

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368