Mailocator
menu

13. listopad 2020

Akce setval – změna hodnot ve formulářích Mailocatoru

Pro dynamické změny výchozí hodnoty v pop-upech lze použít akci setval

 
Pokud potřebujete předvyplnit jakékoli pole v Mailocatoru na základě libovolných procesů na stránce, můžete tak učinit velice snadno pomocí akce setval.

Co je možné nastavit?
Předvyplnit e-mailovou adresu, jméno nebo jakékoli textové pole,
změnit hodnoty hidden inputů,
zaškrtnout libovolný checkbox,
zaškrtnout některý z inputů typu radio.Příklady nastavení hodnot ve formuláři:


Změna nebo přednastavení e-mailové adresy:
mailocator.action.do("setval:email,john.doe@email.tld");

Zaškrtnutí checkboxu chkbox1 :
mailocator.action.do("setval:chkbox1");

Označení radia gender s hodnotou female:
mailocator.action.do("setval:gender,female");
Zobrazení informace již přihlášenímu odběrateli


Pokud znáte před načtěním strránky e-mail uživatele, můžete jej informovat, že je již přihlášený k odběru a nabídnout mu alternativní obsah nebo předvyplnit pole pro zadání e-mailové adresy:

var mlctrCallback = function(){
   mailocator.action.do('setval:email,john.doe@email.tld');
};


Zavolat akci setval můžete kdykoliv, ale vždy před spuštěním kamapně.

POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368