Mailocator
menu

5. červenec 2021

Spuštění kampaně po najetí kurzorem nebo dotykem na konkrétní místo ve stránce

Označte místo, které spustí kampaň ve chvíli, kdy na něj uživatel umístí kurzor nebo se jej dotkne na dotykovém zařízení

 
Mailocator umožňuje podmínit spuštění kampaně až ve chvíli, kdy uživatel umístí kurzor na konkrétní element nebo elementy ve stránce. Tato podmínka je vyhodnocena společně s dalšími podmínkami a dokáže tak efektivně zpřesnit spuštění kampaně a odfiltrovat rušivá zobrazení.

K nastavení není třeba žádný zásah do stránky, stačí jednoduše adresovat spouštěcí element podle následujícího návodu.


   

Příklad: vyvolání kampaně při najetí kurzorem na banner ve stránce


Ujistěte se, že používáte Mailocator Snippet verze 4.3.2 nebo vyšší.


Přejděte do scénáře a vyvolejte dialog konfigurace pro požadovanou kampaň.
Nastavení elementu provedete přidáním definice elementu:

Jak definovat element?
Pomocí ID elementu: #banner
Pomocí třídy elementu: .banner
Pomocí kombinace názvu elementu a jeho třídy: img.banner
Pomocí definice více elementů: img.banner, img.second-banner

Pokud je definice neplatná, je jednoduše ignorovaná a bez vlivu na ostatní kampaně.


POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368