Mailocator
menu

8. březen 2021

Zpracování formuláře (kampaně) vložené do stránky

Jak na odeslání dat z formuláře umístěného ve vašich stránkách do Mailocatoru?

 
V případech, kdy potřebujete do svých stránek vložit formulář a zpracovat ho Mailocatorem se hodí následující řešení, pomocí kterého nejen jednoduše předáte data do ESP ale pomocí jednoduchého javascriptu můžete obsloužit výsledek zpracování dat (duplicity, neplatné zadání, poděkování).

snadná cesta pro odeslání přihlášení k odběru k newsletteru z vlastního webového formuláře bez nutnosti volání API
možnosti obsloužení výsledků validace a odeslání dat
zpracování a předání dat přímo do nástroje pro rozesílku newsletterů
zpracování dotazníků a dalších kampaní


Umístění snippetu


<script>
(function(e,a,d,b,c){a.mlctr={p:"https://app.mailocator.com",cpg:"12345************"};
b=a.createElement(d);c=a.getElementsByTagName(d)[0];b.async=1;
b.src=a.mlctr.p+"/_/s/"+a.mlctr.cpg+"/ml.js";
c.parentNode.insertBefore(b,c)})(window,document,"script");
</script>Ujistěte se, že máte ve svých stránkách umístěný snippet k vašemu projektu Mailocatoru.

Příklad: Jednoduchý formulář pro přihlášení k newsletteru


<h1>Email static subscription</h1>
<form>
    <input type="text" name="email" value="" id="email_address" size="50" />
    <button onclick="subscribe()">subscribe</button>
</form>


Minimální požadavek je pole email a událost, která formulář odešle.


Odeslání dat do Mailocatoru


function subscribe(){
   var data = {};
   data.email = document.getElementById('email_address').value;
   mailocator.action.subscribe( data, callback );
}


Data můžete odeslat přímo pomocí akce Mailocatoru mailocator.action.subscribe nebo vlastní funkce, pomocí které doplníte (skrytá) data a předáte název funkce, kterou si přejete zavolat po zpracování - callback().

object data musí obsahovat alespoň vlastnost "email", další vlastnosti lze použít jako custom/systémová pole vašeho ESP
odešlou se data a název funkce (callback), která se má po dokončení procesu na straně Mailocatoru zavolat a obsloužit výsledek


Odeslání dat do Mailocatoru


function callback( result ){
   var status = Number( result.status );
   switch( status ){
       case 1 : { /* subscribed successfully */ break;}
       case 0 : { /* contact already subscribed */ break;}
       case -1 : { /* email syntax error */ break; }
       case -2 : { /* invalid email - AddressCheck not passed */ break; }
       case -99: { /* system error */ break; }
   }
}


Pokud jste předali Mailocatoru funkci pro zpracování návratu (v tomto případě callback), je tato funkce zavolána po zpracování dat Mailocatorem. Jako argument obdrží funkce objekt, jehož součástí je vlastnost status, kterou lze jednoduše použít pro obsloužení výsledku:

1 ... data byla bezchybně zpracována
0 ... předaný kontakt email již v databázi existuje
-1 ... chybná syntaxe e-mailu
-2 ... neplatný e-mail (překlep, neplatná doména atd.)
-99 ... jiná chyba


POMOHL VÁM TENTO ČLÁNEK?

  

Společnost Mailnatives, s.r.o. s IČO 07891768 je vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 43368