Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Gamifikace 2024-05-10 20:28:39

Kalendář se zobrazením výher, dříve Adventní kalendář

Toto je postup pro vytvoření výherního kalendáře z výchozí šablony

Založení kampaně

Před založením kampaně se ujistěte, že máte nejnovější snippet verze 5.0.48 nebo vyšší. Pro případ jistoty vypněte a zapněte Mailocator ve verzi 5.0.4+ (Informaci o konkrétní subverzi najdete v Monitoringu.)

Přidání kampaně do scénáře

 • ve scénáři vybere Nová kampaň
 • zvolte název kampaně a vyberte Herní kampaně

Aktivace kalendáře

 • ve scénáři na řádku kampaně klikněte na NASTAVENÍ
 • zvolte Calendar / Kalendář
 • v konfiguračním dialogu nejprve vytvořte seznam výher pro jednotlivé dny, kterých může být až 31, v případě adventního kalendáře 24
 • do sloupce ID výhry zadejte číslo dne v měsíci (1..31)
 • výhru pojmenujte a vyberte sadu kódů, která se pro konkrétní den použít
 • v záložce Settings / Nastavení můžete později vyladit chování kalendáře

Plugin

Pro funkci kalendáře musí být zapnutý plugin Calendar5.
V Nastavení projektu a sekci Pluginy ověřte, že je aktivní. Pokud ne, aktivujte jej.

Editace kampaně

Výběr a editace obsahu kalendáře

 • ve Scénáři na řádku kampaně přiřaďte jeden z výchozích typů okna
 • otevřete obsah v Editoru a sjednoťte počet dní s počtem dnů v konfiguraci
 • stav okna se zobrazením přihlášení (stav, kdy uživatel vybere platný den) najdete v Zobrazení pod položkou Subscriber (podobně jako Tkank you a další).

Struktura pole s výhrou

 • každé pole musí mít následující strukturu a unikátní atribut data-day s uvedeným dnem v měsíci a musí držet tuto strukturu:
<div class="day-box tpx-master" data-name="Day" data-day="1">
  <div class="day-door tpx-slave">
    <div class="door-frontside">1</div>
    <div class="door-backside" data-name="Backside"></div>
  </div>
</div> 
 • v elementu .door-frontside můžete nastavit vzhled okna pro konkrétní den
 • v elementu .door-frontside můžete nastavit vnitřní barvu okna

Zobrazení výhry a promokódů

Pro zobrazení a předání výher můžete použít následující zkratky:

 • {{PRIZE_NAME}} - název výhry uvedený v konfiguraci
 • {{PRIZE_ID}} - číslo výhry, tedy den
 • {{PROMO_CODE}} - výherní kód, pokud je použit
 • {{PROMO_CODE_TEXT}} - název výherního kódu, pokud je použit