Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Kampaně 2024-05-10 20:28:54

CTA – Sbalení kampaně do akčního tlačítka nebo notifikace

CTA (Call to Action) je marketingový termín, který označuje výzvu nebo akci, kterou chcete, aby vaši cíloví uživatelé nebo zákazníci provedli. CTA je obvykle kampaň obsahující krátký textový nebo grafický prvek zobrazený na webové stránce nerušivou ale také nepřehlédnutelnou formou – například jako notifikace nebo tlačítko.

K čemu se hodí CTA

Efektivní CTA může zvýšit konverzní míru, což znamená, že více lidí provádí požadovanou akci, kterou jste navrhli. CTA v Mailocatoru také umožňuje vrátit se k plnému zobrazení infoboxu nebo pop-upu jeho opětovným otevřením.

Doporučujeme testovat různé verze CTA, abyste zjistili, která funguje nejlépe pro vaši cílovou skupinu a vaše marketingové cíle.

Víte, že vhodně vytvořené CTA může zvýšit konverzi až o 200 %?

Vytvoření CTA

Samostatná kampaň

Jako CTA může sloužit samostatná kampaň typu infobox, kterou jednoduše přilepíte na požadované místo na stránce a která slouží jako odkaz na stránku nebo jako spouštěč další kampaně.

Vytvoření CTA jako samostatné kampaně

 • Ve Scénáři vytvořte kampaň Plovoucí panel
 • Vyberte šablonu, která nejlépe odpovídá vašim představám
 • Přejděte na ZOBRAZENÍ a nastavte režim zobrazení na Sticker, pozici pro umístění CTA na stránce a otevírací efekt, například:

 • Otevřete šablonu v editoru
 • Vyberte vrstvu Main Content
 • V pravém panelu klikněte na tlačítko kliknutí Setup
 • Nastavte požadovanou akci, třeba přesměrování na stránku nebo otevření jiné kampaně

CTA jako součást jiné kampaně

V Mailocatoru můžete jednoduše sbalit kampaň – například pop-up zavřený křížkem – do tlačítka CTA umístěného v pravém dolním roku stránky a po kliknutí tuto kampaň vyvolat zpět.

CTA jako součást kampaně doporučujeme u všech kampaní pro sběr kontaktů, zejména, je-li poskytnutí kontaktu odměněno slevou nebo jinou výhodou.

Vytvoření CTA jako součást kampaně

 • Přejděte na Obsahy, klikněte na záložku CTA a vyberte z předpřipravených šablon CTA, které nejvíce vyhovuje vaší představě
 • Vraťte se do Scénáře
 • Na kampani, ke které chcete přidat CTA, klikněte ve Scénáři na ZOBRAZENÍ a přiřaďte CTA, které jste vytvořili v prvním kroku:

 • A to je vše! Nemusíte nastavovat žádné akce ani kampaň propojovat pomocí ID kampaně, o to všechno se postará Mailocator.

Pokud chcete kampaň zobrazit jen na základě prokliku CTA, jednoduše v ZOBRAZENÍ zaškrtněte volbu "Zobrazit CTA pro otevření kampaně".

Jak to funguje?

Po zavření kampaně se v pravém dolním rohu (výchozí pozice) objeví CTA. Kliknutím na CTA se CTA zavře a opět se zobrazí kampaň.
Zavření CTA křížkem celý proces ukončí a CTA ani kampaň se již uživateli nezobrazí.