Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Vlastní HTML a JavaScript 2024-05-10 20:30:06

Tag pro zavírací křížek

Mailocator Engage má zavedenou vlastní značku ML-CLOSE, která vytvoří zavírací křížek a po kliknutí zavře kampaň. Křížek nevyžaduje přidání akce, ta se doplní automaticky.

Umístění

Tag ML-CLOSE doporučujeme umístit vždy bezprostředně za začátek značky ML-MAIN

<ml-main>
     <ml-close class="tpx-outside tpx-black"></ml-close> 
     ...
</ml-main> 

Akce

Pokud chcete využít křížek k prostému zavření kampaně, nemusíte na tuto značku přidávat žádnou akci Mailocatoru.

V případě, že chcete křížek použít pro více akcí – například zavření a přesměrování na URL – použijte standardní akci podle potřeby.

Barevnost, velikost a umístění

Vlastnosti zavíracího křížku si můžete jednoduše nastavit přímo v editoru. Stačí kliknout na element pravým tlačítkem myši a vybrat Nastavení / Vlastnosti.

Všechny vlastnosti jsou také dostupné pomocí následujících tříd:

tpx-blackčerný křížek v bílem poli
tpx-whitebílý křížek v černém poli
tpx-grayčerný křížek v šedém poli
tpx-transparentkřížek bez pozadí
tpx-thintenký křížek 1px
tpx-semistřední síla křížku 2px
tpx-boldsilný křížek 3px
tpx-insidekřížek umístěný uvnitř elementu kampaně
tpx-outsidekřížek umístěný mimo element kampaně

Neozobrazuje se vám křížek mimo plochu kampaně? Přidejte na element ML-MAIN styl overflow:visible !important

Vlastní barva zavíracího křížku

Pro změnu barvy křížku doplňte do CSS stylů následující deklaraci s vlastní bravou (červená):

ml-close:before, ml-close:after {
  background-color: red !important;
} 

Zobrazení křížku po najetí

Přidáním třídy tpx-onhover zůstane křížek skrytý, dokud uživatel nenajede kurzorem na objekt kampaně. Tuto třídu lze aplikovat pouze na obsah pro desktop.