Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Akce 2024-05-10 20:29:20

Přidání hodnoty do dataLayeru

Pokud potřebujete pro nezávislé vyhodnocení data akcí z Mailocatoru nebo jen doplnit informace pro novou verzi Google Analytics, můžete použít akci dlPush.

Mailocator umožňuje přidávání vybraných informací do dataLayeru dvěma způsoby:

  • automaticky, jednoduše si ve Scénáři > Nastavení scénáře vyberete akce a k nim přiřadíte hodnoty
  • pomocí akce dlPush

V obou případech vypadá výsledný zápis do dataLayeru takto:

{ event: 'event_name', mailocatorEventType: 'action_type' } 

Automatické zaznamenání udlálosti

Názvy událostí event_name si můžete pojmenovat v Nastavení scénáře, kde k většině obvyklých akcí můžete přiřadit vlastní název pro action_type:

Zaznamenání události pomocí akce dlPush

Pro zaznamenávání události do dataLayeru použijte zápis:

mailocator.do('dlPush: action_type, action_name) 

Příklad vlastní hodnoty při zavření okna:

<ml-close onclick="mailocator.do('close | dlPush: closed, campaign_123')"></ml-close>/

Do dataLayeru bude přidán objekt:

{ event: 'campaign_123', mailocatorEventType: 'closed' } 

Parametr action_name je nepovinný, pokud chybí, bude nahrazen hodnotou uvedenou v Nastavení projektu