Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Gamifikace 2024-05-10 20:28:36

Kolo štěstí

Toto je postup pro vytvoření výherního kalendáře z výchozí šablony nebo s využitím vlastního kódu

Založení kampaně

Plugin Wheel vyžaduje snippet verze 5.0.48 nebo vyšší

Přidání kampaně do scénáře

 • ve scénáři vybere Nová kampaň
 • zvolte název kampaně a vyberte Herní kampaně

Aktivace kola štěstí

 • ve scénáři na řádku kampaně klikněte na NASTAVENÍ
 • zvolte Wheel
 • v konfiguračním dialogu nejprve vytvořte seznam výher pro jednotlivé segmenty kola, pro každý segment musí být nadefinovaná výhra
 • pokud pro kolo výhra není, stačí nechat pravděpodobnost výhry na nulové hodnotě
 • do sloupce ID výhry zadejte číslo segmentu kola (1 až celkový počet segmentů)
 • výhru pojmenujte a vyberte sadu kódů, která chcete pro konkrétní den použít
 • v záložce Settings / Nastavení můžete později vyladit chování kola

Plugin

Pro funkci kalendáře musí být zapnutý plugin Wheel5.
V Nastavení projektu a sekci Pluginy ověřte, že je aktivní. Pokud ne, aktivujte jej.

Vlastní HTML kód

Kontejner

Doporučujeme použít aktuální kontejner plně kompatibilní s verzí 5.x a do něj umístit vlastní kód. Aktuální kontejner umožní všechny nové funkce od validace kontaktu, chybové hlášky, povinná pole a další vizuální efekty.

<ml-object class="tpx-fullscreen tpx-m-c" onload="Wheel5.init(this)">
	<ml-main style="width: auto; height: auto" class="mailocator-default">
		...
	</ml-main>	
</ml-object>

Ve všech případech je nutné zapnout plugin přidáním atributu onload do nejvyššího elementu kontejneru – ml-object – s hodnotou "Wheel5.init(this)"

Nepoužívejte tag FORM nebo pokud je to nezbytné, vypněte událost onsubmit:

<form onsubmit="return false"> ... </form> 

CSS

Ujistěte se, že mezi je ve stylech importovaný defaultní styl, případně jej přidejte:

@import url('https://www.mlcdn.eu/tpx/css/?last_version'); 

Spuštění kola

Princip spuštění kola spočívá v odeslání unikátní e-mailové adresy. Pokud je přijata nástrojem třetí strany, roztočí se kolo a uživateli je zobrazena výhra. Kód s výhrou a případně se slevovým kódem je automaticky doručený do marketingového nástroje.

Na tlačítko, které odesílá e-mailovou adresu a roztáčí kolo, přidejte tuto událost:

<button onclick="Wheel5.play(this)">Play</button>

Událost subscribe nepoužívejte, te je již implementována v obsluze kola pluginem.

Vlastní obrázek kola

Pokud chcete použít vlastní obrázek, použijte vždy obrázek, který tvoří přesný čtverec a je ideálně ve formátu SVG nebo PNG.

Obrázek musí mít nastavený atribut ID na hodnotu "mlctr_wheel"

<img src="url/to/image.svg" id="mlctr_wheel" draggable="false">

Zobrazení výhry a promokódů

Pro zobrazení a předání výher můžete použít následující zkratky:

 • {{PRIZE_NAME}} – název výhry uvedený v konfiguraci
 • {{PRIZE_ID}} – číslo výhry, tedy den
 • {{PROMO_CODE}} – výherní kód, pokud je použit
 • {{PROMO_CODE_TEXT}} – název výherního kódu, pokud je použit