Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Vlastní HTML a JavaScript 2024-05-10 20:30:09

Změny po kliknutí, dotyku a přejetí kurzorem

Mailocator podporuje vlastní atributy pro přepínání tříd CSS na základě události vyvolané uživatelem, jako je kliknutí, dotyk nebo najetí kurzorem. Na pozadí je automaticky zajištěna kompatibilita mezi dotykovými a desktopovými zařízeními, nemusíte tak složitě obsluhovat sadu událostí.

Celý mechanismus spočívá v přidání třídy nebo odebrání .is-on pokud uživatel vyvolá požadovanou událost.

Tento mechanismus lze použít u rozbalovacích prvků, vyjíždějících infoboxů a v řadě dalších případů.

Tato funkce je dostupná od verze Mailocatoru 5.1.0

on-click : přepínání CSS po kliknutí

Tato událost přidá třídu is-on pokud na daném elementu není a pokud je, odebere ji.

Postup pro nastavení v Editoru:

vyberte prvek, který má reagovat na kliknutí nebo dotyk

v levém panelu vyberte Inspector

v sekci Attributes přidejte atribut on-click, jehož hodnotou bude adresa elementu (třídy, id, ...), ke kterému se po kliknutí přidá třída .is-on. V případě, že se přidá třída na stejný prvek, jako hodnotu uveďte 1.

Příklad kódu, který po kliknutí na DIV přidá nebo odebere třídu on-touch na hlavní element:

Nastavení přepínání v CSS pomocí definice třídy is-on

/* Make main content partially hidden */
ml-main { transform: translateX(90%) !important; }
/* Reveal main content if user click on element */
ml-main.is-on { transform: translateX(0) !important; }

Aktivace přepínání třídy pomocí atributu on-click:

<div on-click="ml-main">Click to make content visible</div> 

once-click : jednorázové přepnutí po prvním klknutí

Stejná událost jako on-click, která reaguje pouze na první klknutí, další jsou ignorována.

on-touch : změna CSS po najetí kurzorem nebo dotyku (hover)

Tato událost přidá třídu is-on na definovaný element.

vyberte prvek, který má reagovat na kliknutí nebo dotyk

v levém panelu vyberte Inspector

v sekci Attributes přidejte atribut on-touch, jehož hodnotou bude adresace elementu, kterému bude při této události přidána třída .is-on.

off-touch : změna CSS po opuštění kurzoru nebo uvolnění dotyku

Tato událost odebere třídu is-on z definovaného elementu.

postupujte stejně jako v předchozím korku

v sekci Attributes přidejte atribut off-touch, jehož hodnotou bude adresace elementu, kterému bude při této události odebrána třída .is-on.

Kombinace

Události lze kombinovat, například rozbalit obsah po najetí kurzorem, ale sbalení umožnit jen pomocí kliknutí.

Příklad kódu, který kombinuje dvě události:

<div on-touch="ml-main" on-click="ml-main">Click to make content visible</div> 

Událost on-touch přidá třídu .is-on.

Přepínací událost on-click třídu .is-on. odebere, protože existuje z předchozí události