Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Scénář 2024-05-10 20:24:47

Události pro řízení kampaní ve scénáři

Události slouží k vytváření proměnných a jejich hodnot, které mohou spouštět a zavírat kampaně. Podmínky pro spouštění se nastavují ve scénáři pro každou kampaň zvlášť.

Pomocí událostí lze spouštět jakjoukoliv kampaň, spouštěče je možné kombinovat (např. s exit-intent) nebo naopak spouštět výhradně při splnění podmínek, pokud je jako spouštěč vybrán Mailocator Display Event.

Vytváření a správa událostí

Událost lze nastavit na jakékoliv kampani ve scénáři pod tlačítkem UDÁLOSTI

Jak události využít?

Můžete úspěšným nebo naopak neúspěšným dokočením jedné kampaně zobrazit jinou kampaň.

Stačí, když jedné kampani umožníte vytvořit událost a na druhé kampani nastavíte, zda se smí či nesmí spouštět, pokud vytvořená událost existuje (nebo má konkrétní hodnotu).

Praktické příklady

 • když chci spustit kampaň během příští návštěvy na základě provedené akce, například nákupu, dosažení konverzního cíle apod.
 • když chci spustit kampaň podle hodnoty košíku nebo jiného parametru webu
 • pro upozornění na nedokončený nákup při následující návštěvě
 • pro zobrazení personalizovaného obsahu přihlášených uživatelů

Vytváření událostí pomocí vlastních skriptů

Události také můžete vytvářet pomocí externího javascriptu a spouštět tak kampaně pomocí vlastních skriptů.

Příklad vytvoření události pomocí akce

<button onclick="mailocator.do('pushEvent:event_name,event_value')"></button>

Příklad vytvoření eventu pomocí Javascriptu, například v GTM:

if (mailocator)
  mailocator.event.push('event_name: event_value'); 

Funkce pro práci s Eventy

 • push
 • pull
 • clear

Vlastnosti událostí

 • eventy pracují s názvy proměnných a podmínkami na základě jejich hodnot, které lze dynamicky vytvářet a měnit externím skriptem, z GTM nebo z akcí
 • událost může spustit jakoukoli kampaň, která je aktivní a nebyla doposud uživatelem zavřená
 • událost může ukončit (skrýt) kampaň, pokud je podmínka splněná
 • událost může ve chvíli, kdy je podmínka splněna, vytvořit novou událost nebo aktuální událost smazat
 • podmínky událostí vždy doplňují ostatní podmínky v nastavení kampaně