Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Pluginy 2024-05-10 20:29:39

Connections – propojení obsahu s daty

Plugin Connections slouží k doplnění dynamických hodnot z externích zdrojů, například názvu produktu, ceny nebo vypočítání slevy. Snadno také doplníte dynamický obrázek, změníte styl nebo můžete provádět řadu triků s daty.

Datové zdroje

Pomocí pluginu můžete snadno vložit do kampaně jakákoli data z těchto zdrojů:

dataLayer

Můžete připojit jakoukoli hodnotu datové vrstvy dataLayer, pokud je na webu implementovaná. Na většině stránek je dnes datová vrstva standardem.
Pokud nevíte, zda váš web dataLayer podporuje, zeptejte se svého webmastera nebo otevřete Konzoli prohlížeče a na řádek konzole zapište dataLayer – pokud se zobrazí pole objektů, datová vrstva je funkční.

Cookies

Pokud je cookie přístupná, můžete použít a vložit do kampaně její hodnotu.

Javascript

Použít můžete také jakýkoli dostupný objekt nebo proměnnou javascriptu.
Pokud proměnná nebyla inicializovaná nebo je undefined, bude ignorovaná.

Storage

Využití localStorage a sessionStorage je vázané na doménu, ze které je spuštěný skript, který k úložišti přistupuje. Proto storage nelze pro účely doplnění dat využít.

Propojení zdroje s kampaní

Zapnutí pluginu

Nejprve se ujistěte, zda máte plugin Connections zapnutý:
Přejděte do Nastavení > Pluginy a plugin aktivujte výběrem a potvrzením.

Aktivace pluginu

  • otevřete v Editoru svou kampaň
  • vyberte vrstvu Layout a aktivujte spuštění pluginu tak, aby se spustil okamžitě po načtení kampaně – MailocatorConnections.init(this)

Napojení zdroje do kampaně

  • vyberte objekt, který chcete dynamicky měnit – třeba obrázek nebo text
  • vlevo v Inspektoru přepněte na Connections electrical_services
  • zvolte add pro přidání nového datového propojení

  • pojmenujte spojení podle vlastních konvencí
  • vyberte datový zdroj – dataLayer, cookies nebo javascript
  • zadejte identifikátor zdroje – tedy přesný název objektu dataLayeru, název cookie, objekt nebo proměnnou javascriptu
  • vyberte vhodný cíl, na který má být hodnota z datového zdroje umístěna. Můžete jednoduše nahradit text v elementu nebo obsah atributů src, href a nebo název třídy class.

Pokud vám nevyhovuje formát hodnoty, můžete vybrat některou z transformací a strojový formát převést do potřebného tvaru – například převést tečku na čárku u desetinných čísel.

Editace napojení

Výsledné napojení najdete v inspektoru, kliknutím ho můžete kdykoli upravit.

Testování je třeba provést vždy přímo na konkrétních stránkách, kde jsou datové zdroje dostupné. Pro ověření funkčnosti stačí omezit zobrazení povolením pouze vlastní IP adresy, testy tak uvidíte pouze vy.