Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Vlastní HTML a JavaScript 2024-05-10 20:30:00

Předávání obsahu polí do nástrojů třetích stran

V nejnovější verzi Mailocatoru není vyžadován tag FORM pro uzavření formulářových prvků. Tag FORM je spíše nedoporučován, pokud to není nutné, nepoužívejte jej.

  • Tag FORM není povinný, je spíše nedoporučený pro použití od verze 5 a výše
  • povinná pole lze označit atributem data-mandatory, pokud tento atribut obsahuje text, zobrazí se ve chvíli, kdy je hodnota pole prázdná
  • povinné pole s atributem data-mandatory a hodnotou true (bez textové hlášky) vyvolá efekt zatřepání, pakliže je pole prázdné (nevybrané, nezaškrtnuté)
  • zpracovávají se všechny dostupné typy inputů, textarea a select
  • data se sbírají po každém kroku do zásobníku a ten může být v různých krocích odesílán akcí subscribe nebo save
  • pokud je povinné pole nezaškrtnuté nebo prázdné, případnou akci subscribe nebo save nelze dokončit

Příklad povinných polí

Povinný SELECT

<select name="opt_select" data-mandatory="true">
	<option value="">select...</option>
	<option value="1">selected!</option>
</select>
  • musí být přidán atribut data-mlctr-mandatory=„true“
  • první hodnota (hint) musí být prázdná (ne 0, false apod.)

Povinný SELECT s hláškou

<select name="opt_select" data-mandatory="Please select an option!">
	<option value="">select...</option>
	<option value="1">selected!</option>
</select>