Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Gamifikace 2024-05-15 13:14:41

Šťastná karta

Postup pro aktivaci hry Šťastná karta

Vytvoření herní kampaně

ve scénáři si vytvořte novou kampaň typu Herní kampaň

v následujícím okně zvolte typ hry – Šťastná karta

v nové kampani vybere Nastavení a přidejte tolik výher, kolik karet budete nabízet (výchozí počet jsou tři)

nastavte si ke každé výhře sadu promokódů, které budeme výhercům doručovat

kliknutím na ikonu se symbolem + přidejte nový obsah z již připravených šablon

v editoru si můžete upravit texty, změnit pozadí přední i zadní strany karty, pozadí okna a všechny grafické prvky

ujistěte se, že v Nastavení a Pluginy je aktivní plugin Šťastná karta (Lucky Card), pokud ne, aktivujte jej

Modifikace kódu kampaně

 • kampaň může mít libovolný počet karet, každá karta je reprezentovaná tímto HTML kódem:
<div class="mlctr-flip-card reveal-delayed" style="width: 100%; animation-delay: .9s">
 <div class="flip-card-inner tpx-m" style="text-align: center; vertical-align: middle">
   <ml-col class="flip-card-front tpx-m tpx-c"></ml-col>
   <ml-col class="flip-card-back tpx-m tpx-c">
	 <div class="mlctr-prize-content"></div>
   </ml-col>
 </div>
</div> 
 • pokud přidáváte více karet nebo měníte jejich pozici, ve stylech CSS upravte nastavení potomků s třídou mlctr-flip-card
 • upravte vlastnost animation-delay na potřebný čas, vlastnost ovlivňuje výchozí animaci, kdy jsou postupně vykresleny karty pomocí třídy .reveal-delayed