Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Řešení problémů 2024-05-10 20:30:59

Obnova dat ze zálohy

Obnovení obsahu kampaně

Všechny obsahy zálohujeme, je možné se vrátit do historie, kde je uloženo až posledních 16 posledních verzí, které byly uloženy v editoru. Nově se ukládají také všechna zobrazení jako Thank you a další související obsahy.

Smazané obsahy již nelze obnovit, obnovit lze pouze verzi v rámci historie.

Otevřete aplikaci Obsahy

Pravým tlačítkem vyberte (klikněte) na vybraný obsah a vyberte Obnovit ze zálohy

V okně uvidíte seznam posledních záloh, které můžete otevřít a prohlížet v editoru

Pokud tento obsah v editoru uložíte, automaticky se jím nahradí stávající verze

Obnovení scénáře

Otevřete aplikaci Scénář

Klikněte na tlačítko pro globální nastavení projektu tune

Dole v okně přejděte na Obnovit ze zálohy

Vybere zálohu podle časové osy a tlačítkem Obnovit scénář obnovíte