Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Vlastní HTML a JavaScript 2024-05-10 20:30:27

Dočasné třídy a styly pro účely editace

Aby bylo možné pohodlně editovat dynamické části oken (například skryté textové objekty, formuláře ad.), můžete takovému prvku přidat třídu, která bude aktivní pouze pro účely editace. V produkční verzi bude odebrána.

Dočasné třídy

Pro vytvoření dočasné třídy stačí k názvu třídy přidat prefix ._tmp_, který se při uložení (exportu) odebere a tím dojde k zneplatnění deklarace.

Příklad pro editaci

.hidden-object { visibility:hidden }
.hidden-object._tmp_show-object{ visibility:visible }

V produkční verzi bude po uložení:

.hidden-object { visibility:hidden }
.hidden-object.show-object{ visibility:visible }

Dočasné styly

Pro potlačení konkrétního stylu, který by znemožňoval editaci, stačí přidat na začátek deklarace dvě podtržítka, která budou v produkční verzi odebrána:

Změnu lze provést bez úpravy kódu v Editoru vlevo v paletě Inspektor > Inline Styles

Příklad pro editaci

<div style="__display:none">Text...</div>

V produkční verzi bude po uložení:

<div style="display:none">Text...</div>