Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Ukládání dat z kampaní 2024-05-10 20:28:09

Ukládání dat získaných v kampaních

Jedním z hlavních úkolů Mailocatoru je získávat data k lepšímu zacílení vašich marketingových aktivit

Předání dat do nástrojů pro e-mail marketing

Mailocator dokáže automaticky a pohodlně předávat jakákoli data do většiny moderních nástrojů pro e-mail marketing, které můžete snadno s Mailocatorem propojit, viz integrace.

Pro předání běžných polí jakými jsou e-mailová adresa a jméno nepotřebujete žádná složitá nastavení, nasměrování polí můžete provést jednoduše přímo v editoru.

Předávat lze ale také další data, jakými jsou geolokační údaje, ip adresy, url stránek, typ zařízení a další.

Tipy předávaných polí

emaile-mailová adresa, povinné pole pro všechny akviziční kampaně
custom fieldspole, které si sami vytvoříte v nástrojích pro e-mail marketing
sytem fieldspole, která jsou předem nastavená v nástrojích pro e-mail marketing

Odesílání vyplněných dat na e-mailovou adresu

Výchozí možnost, kdy jsou sebraná data okamžitě odeslaná na váš e-email.
Tato možnost se hodí zejména pro účely testování nebo v situacích, kdy není k dispozici nástroj pro e-mail marketing.

Ukládání dat do Mailocator Storage

Využívejte vždy, když nesbíráte e-mailovou adresu, ale například data z formulářů zpětné vazby, dotazníků nebo registračních formulářů.

Mailocator umožňuje data ukládat také lokálně do úložiště vašeho projektu.

Tato data můžete průběžně stahovat ve formátu CSV a následně importovat do aplikací jako Excel a dalších tabulkových procesorů nebo je dále zpracovávat ve vlastních systémech.