Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Akce 2024-05-10 20:29:28

Přepínání zobrazení a jednotlivých kroků, multistep

Mailocator umožňuje vytvářet zobrazení (například kroky ve formuláři) a přepínat mezi nimi. Jednoduše tak vytvoříte vícekrokový formulář (multistep), ve kterém zobrazíte kroky podle předchozích odpovědí. Nemusí jít vždy postupně, ale postupnou logickou cestou včetně možnosti vrátit se zpět.

Akce view

Syntaxe: view: [uživatelský název kroku]


Příklad zápisu, při kterém se přepne zobrazení do kroku podle stisknutého tlačítka:

Předpokládá se, že v editoru byla vytvořena Zobrazení pojmenovaná jako screen_accept a screen_declined

<button onclick="mailocator.do('view:screen_accept')">YES</button>
<button onclick="mailocator.do('view:screen_declined')">NO</button> 

Jak vytvořit jednotlivé kroky v editoru?

otevřete dokument v editoru a rozbalte v horním menu nabídku Zobrazení

klepněte na Přidat zobrazení

pojmenujte zobrazení unikátním názvem, vyhněte se raději diakritice a speciálním znakům

vyberte kontejner, do kterého chcete zobrazení umístit nebo definujte vlastní

Kontejner pro Zobrazení

Nejčastěji jde o blokový element s unikátní třídou, do kterého se promítne obsah Zobrazení – tedy například část formuláře, otázka, informace, obrázek, ...

  • kontejner může být jakýkoliv element, nejčastěji DIV
  • nejvyšší použitelný element může být ML-MAIN (tedy kontejner, který obsahuje celou kampaň)
  • pokud si kontejner definujete sami, musí mít vždy unikátní třídu