Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Pluginy 2024-05-10 20:29:51

Targito Data Extension

Pomocí tohoto pluginu dokážete spouštět kampaně na základě dostupných marketingových dat z platformy Targito.

Příklady využití pluginu

  • zobrazení kampaní podle RFM
  • zobrazení kampaní na základě data klienta – svátek, narozeniny…
  • zobrazení kampaní podle jednotlivých metrik – útrata, množství, četnost objednávek, výše objednávek, oblíbené produkty, oblíbené kategorie, opuštěný košík a další

Využití tohoto pluginu může být zpoplatněné

Pro úspěšné použití je třeba mít aktivní export Audiencí z Targita

Postup pro aktivaci pluginu

Import Audience z Targito

Pro import dat z Targita do Mailocatoru použijte připravené API

v Nastavení otevřete nabídku API a vytvořte si nový klíč nebo použijte stávající

V Targitu si vytvořte export Audience, který posílejte v pravidelných dávkách (ne častěji než 1× za hodinu) na endpoint https://api.mailocator.com/api/1.0/clientdata/upload pomocí metody POST

Zapnutí pluginu

v Nastavení otevřete nabídku Pluginy a zvolte Targito Data Extension

Zobrazení kampaně podle parametrů z Audience

otevřete filtry kampaní, kde najdete novou nabídku pro filtrování podle dat z Targita

Do pole zapište logický výraz s operátory JavaScriptu a bude-li vracet true, bude kampaň spuštěna.

Objekt, ve kterém jsou všechny hodnoty importovány, se jmenuje data.

Příklad pro zobrazení na základě hodnoty _rfm_score:

data._rfm_score==1 

Příklad pro vyhodnocení aktuálního data

isToday( data.svatek )

Příklad pro vyhodnocení data v intervalu 3 dny před a po 5 dní datu

isToday( data.svatek, -3, 5 )