Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Řešení problémů 2024-05-10 20:30:51

Kampaně Mailocatoru Engage se na mých stránkách nespouští

Pokud se vám nedaří spustit kampaně, které máte připravené ve scénářích Mailocator Engage, ověřte prosím následující:

Je správně nainstalovaný snippet Mailocator Engage?

Otevřete konzoli prohlížeče a ujistěte se, že mezi spuštěnými komponenty najdete také snippet pro Mailocator, například:

Je scénář zapnutý?

Pokud je Mailocator zapnutý, v levém horním rohu svítí ikona s číslem verze. Pokud je na tomto místě červená ikona, klikněte na ni a Mailocator zapněte.

Jsou kampaně zveřejněné?

Ujistěte se, že ve scénáři je alespoň jedna publikovaná kampaň označená symbolem visibility

Není zapnuté omezení na IP adresu?

Pokud používáte pro testování omezení na IP adresu, ujistěte se, že zadaná IP adresa je správná a nejste blokováni (například prohlížením stránky přes datové připojení).
Informaci o filtrování a zda je vaše IP akceptována či nikoli vidíte v Mailocatoru hned vedle čísla verze.

Zkontrolujte fitry projektu

Některé URL mohou být potlačeny s ohledem na výskyt klíčových slov v URL.
Ujistěte se, že žádné z klíčových slove není součástí URL a pokud ano, odeberte jej z filtrů.

Kontrola filtrů přímo na stránkách

v prohlžeči otevřete Inspekror webu (název se může lišit podle typu prohlížeče)

přejděte na záložku/odkaz "Konzole"

zadejte mailocator.log(); a potvrďte

uvidíte tabulku scénáře a případné důvody, proč nedošlo ke spuštění kampaně

Není ve filtrech kampaně nastaveno spouštění pouze na konkrétní stránce?

Ujistěte se, že filtry a jejich kombinace není příliš restriktivní. Stává se, že příliš široké podmínce nevyhoví žádná stránka.

Při práci s filtry doporučujeme přidávat filtry postupně a nikoli najednou, snáze tak odhalíte případný konflikt.