Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Vlastní HTML a JavaScript 2024-05-10 20:30:03

Formulářové prvky – inputs

Ve verzi Mailocatoru 5.0+ není vyžadován tag FORM pro uzavření formulářových prvků. Tag FORM je spíše nedoporučován, pokud to není nutné, nepoužívejte ho.

Můžete použít jakýkoli typ tagu INPUT, TEXTAREA nebo SELECT.

Odeslání hodnot do integrovaných nástrojů

Pravidla pro předávání hodnot do integrovaných nástrojů

Všechny vstupy, které má Mailocator zpracovat musí mít prefix opt_ nebo sys_

Všechny ostatní vstupy jsou ignorovány

Pokud není nastaveno jinak, při předání do integrovaného nástroje je prefix odebrán a použit název bez prefixu

Pokud potřebujete do pole name ve vašem nástroji předat hodnotu z Mailocatoru, bude tag INPUT@ v Mailocatoru vypadat takto:

<input type="text" name="opt_name" value="" placeholder="enter your name"> 

Kdy použít prefix opt_ a sys_

opt_ prefix je defaultní pro většinu integrací

Některé nástroje (Maileon, Mailkit) vyžadují rozlišení mezi systémovými poli a uživatelsky vytvořenými poli. V takovém případě je třeba pro systémové pole použít prefix sys_

Input manager

Doporučujeme přednostně využívat Input manager přímo v Editoru, kde jsou pole již přednastavená včetně polí několika nástrojů. Snížíte tak možnost chyby nebo překlepu.

otevřete obsah v Editoru

vyberte Nástroje a Správa formuláře

uvidíte přehled všech polí, která v obsahu používáte

nastavte si názvy, výchozí hodnoty, určete zda je pole povinné či nikoli a nastavte způsob zpracování

jednoduše také přidáte skrytá pole (hidden input), která můžete doplnit hodnotami na pozadí