Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Akce 2024-05-10 20:29:23

Přidání proměnné a hodnoty mezi formulářová data

Akce value umožňuje zaznamenat kliknutí na tlačítko a vytvořit tak proměnnou a definovat její hodnotu podle tlačítka, na které bylo kliknuto. Lze tak například snadno získat stavy ANO/NE, Male/Female anebo data z rozvětvených dotazníků.

Akce value

Syntaxe: value: [název pole] = [hodnota]


Příklad zápisu, při kterém bude odeslán (nebo uložen) opt_status s hodnotou podle stisknutého tlačítka (yes/no):

<button onclick="mailocator.do('value:opt_status=yes')">YES</button>
<button onclick="mailocator.do('value:opt_status=no')">NO</button> 

Využití

  • formuláře, kde se volba provádí výběrem jednoho z více tlačítek
  • rozvětvené formuláře
  • v uživatelském javascriptu