Vyzkoušejte přednastavené kampaně a získejte první konverze do 15 minut.
Mailocator Engage / Vlastní HTML a JavaScript 2024-05-10 20:30:16

Spuštění externího skriptu po zobrazení objektu okna

Pro zavolání uživatelské funkce ve chvíli, kdy dojde k zobrazení objektu (popup, notifikace, ...), přidejte k elementu ML-OBJECT atribut onload s parametrem v podobě kódu javascriptu.

Toto volání můžete použít například pro spuštění gamifikací, například pro roztočení kola dříve, než uživatel klikne na tlačítko "Zkusím štěstí".

Spuštění funkce

Toto je příklad spuštění uživatelské funkce update_window_content, kterou si můžete vložit v Nastavení > Javascript:

<ml-object onload="update_window_content()"></ml-object>

Tato logika platí pouze pro element ML-OBJECT, umístění atributu onload na jakýkoliv jiný nestandardní element bude ignorováno.

Spuštění funkce s předáním identifikátoru objektu (okna)

Pokud použijete jako parametr klíčové slovo this, pak bude předána proměnná s objektem aktuálního okna. V takovém případě můžete přistupovat k obsahu okna přes následující vlastnosti:

<ml-object onload="update_window_content( this )"></ml-object>

Příklad funkce s argumentem win

function update_window_content( win ){ /* rutina */ }

Přehled vlastností objektu win:

  • win.id - id kampaně
  • win.el - nejvyšší element okna
  • win.doc - rodičovcký element okna, je-li např. umísteno v iframe
  • win.form - objekt s formulářovými daty